Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego MATISTO.SKLEP.PL

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej matisto.sklep.pl

2. Właścicielem sklepu internetowego matisto.sklep.pl jest firmaMATISTO Kamila Zimecka zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, mieszcząca się pod adresem: Prostynia 17B, 59-220 Krotoszyce; NIP: 6912517285.

3. Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu matisto.sklep.pl.

4. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: hurt@matisto.pl, pisemnie na adres: ul. Prostynia 17B; 59-223 Krotoszyce.

 

§ 2 Użytkownik serwisu

 

1. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.

2. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając formularz rejestracji, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności – ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych.

3. Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień.

 

§ 3 Wymagania techniczne

 

1. W celu korzystania ze sklepu internetowego matisto.sklep.pl Kupujący powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

– aktualna przeglądarka, np. Chrome, Firefox, Opera czy Internet Explorer
– monitor o rozdzielczości minimum 1024×768,
– włączona obsługa Cookies,
– aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Informacje na temat polityki prywatności oraz wykorzystania danych osobowych i plików Cookie znajdują się na następującej zakładce sklepu: http://matisto.sklep.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 4 Oferta sklepu

 

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu Internetowego matisto.sklep.pl w chwili składania zamówienia.

2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie matisto.sklep.pl są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Produkty oferowane w sklepie sklep.matisto.eu są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4. Zawartość Sklepu matisto.sklep.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 

§ 5 Składanie zamówień

 

1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego matisto.sklep.pl poprzez dodawanie towarów do „Koszyka”, wypełnienie danych do wysyłki po użyciu przycisku „Dane do wysyłki”, oraz zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk „Zamawiam i płacę”

2. Po dodaniu towarów do „Koszyka”, następuje automatyczna kalkulacja kosztów dostawy towaru oraz czasu realizacji zamówienia.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia.

4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

5. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.

6. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym sklep.matisto.eu realizowane są na terytorium całego kraju.

7. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
– odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy
– przesyłka kurierska firmą spedycyjną.

8. Koszt dostawy kurierskiej określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy składaniu zamówienia

9. Wysyłka towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Wysyłka towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach.

§ 6 Sposób i termin zapłaty

 

1. Kupujący wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:
– Płatność przelewem na rachunek bankowy
Nr konta: 51 1020 3017 0000 2402 0406 9001
Właściciel: MATISTO Kamila Zimecka

– Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera

– Płatność gotówką przy odbiorze towaru w punkcie MATISTO Kamila Zimecka, Prostynia 17B, 59-220 Krotoszyce

2. W przypadku płatności przelewem, Kupujący uiszcza całą cenę przed dostawą towaru w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, na podstawie zaakceptowanych przez siebie warunków realizacji zamówienia, niezbędnych do realizacji przelewu. W tytule przelewu Kupujący podaje numer zamówienia. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować MATISTO Kamila Zimecka, Prostynia 17B, 59-220 Krotoszyce o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dołączonego do odsyłanego produktu.  

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar. Zwrotu płatności dokonamy na nr rachunku bankowego, wskazanego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy;  nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych przez Państwa produktów.

5. Koszty zwrotu przedmiotów zamówionych w Sklepie matisto.sklep.pl ponoszone są przez Klienta.


§ 8 Reklamacje

 

1. Sprzedający realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną stosownie do przepisów zawartych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 -j.t. ze zm.).

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą na adres Prostynia 17B, 59-223 Krotoszyce lub e-mailem na adres: bok@matisto.pl, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odesłania uszkodzonych przedmiotów do siedziby sklepu, celem dokładnej oceny zasadności reklamowanych produktów przez Klienta.

6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji będzie przekazywana na adres mailowy reklamującego wskazany w treści reklamacji lub na pisemnie na adres wskazany przez reklamującego. Sprzedawca poinformuje reklamującego o uznaniu reklamacji oraz o sposobie w jaki zamierza ją załatwić lub o nie uznaniu reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

§ 9 Dane osobowe

 

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży, jak również do otrzymywania drogą elektroniczną ważnych informacji handlowych.

3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Poinformowanie Kupujących o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Kupujący zostaną zawiadomieni poprzez umieszczenie na stronie internetowej sklepu informacji o zmianie regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie sklepu przez okres 14 dni kalendarzowych.